ضرورت اعتمادسازی برای تحقیقات بازاریابی

  • مشاهده در قالب PDF

حضور شرکت های جوان و نوپا درانجمن شرکت های تحقیقات بازاریابی باعث نفوذ استانداردهای جهانی و داخلی در این شرکت ها می شود.

به گزارش خبرنگار ام بی ای نیوز، پریسا پروشانی رییس انجمن شرکت های تحقیقات بازاریابی با بیان اینکه مهمترین هدف انجمن جذب شرکت های کوچک و نوپا است اظهار داشت: برای پیوستن به انجمن شرکت های تحقیقات بازاریابی ،داشتن حداقل استانداردهای موجود در این صنعت لازم و ضروری است.
وی با اشاره به نو پا بودن صنعت تحقیقات بازاریابی در ایران گفت:اگر در کشورهای دیگر این صنعت عمر 70 ساله دارد، عمر آن در ایران کمتر از17 سال بوده و تنها در سه سال اخیر رشد چشمگیری داشته است ؛ بالطبع مسایل و مشکلات آن جدید است و حل آنها علاوه بر زمان نیاز به فعالیت هایی منسجم و مذاکرات با سازمانهای خصوصی و دولتی دارد.
وی انسجام در میان اعضای انجمن را تنها راه حل معضلات موجود دراین صنعت دانست و بیان کرد:مهمترین رسالت این انجمن، شناساندن و گسترش صنعت تحقیقات بازاریابی ،بومی سازی روش ها، تدوین استانداردهای داخلی و دفاع از حقوق صنفی است.
پروشانی در ادامه به ترجمه و تدوین استانداردهای بومی در زمینه تحقیقات بازاریابی اشاره کرد و گفت:به منظور بومی سازی استانداردهای جهانی ،کمیته ای تشکیل شده که این استانداردها را ترجمه و بومی سازی کرده و برای اعضا ارسال نموده است.درعین حال نمایندگانی را در موسسه استاندارد داریم که برروی تدوین استانداردهای تحقیقات بازاریابی فعالیت می کنند.
وی گفت:در حال حاضر بازارداخلی این صنعت به دلیل عدم اعتماد شرکت ها و تولید کننده ها به آن نیاز به اعتماد سازی و گسترش دارد چرا که اکثر شرکت های ایرانی به دلیل داشتن تجربیات بد از پروژه هایی که بدون رعایت استاندارد های جهانی اجرا شده اند رغبتی به انجام تحقیقات بازاریابی ندارند.